Kattai, K. Noorkõiv, R., Laan, M., Lõhmus, M., Jõgi, A., Zahkna, P., Liivik, S., Uusjärv, M., Viks, A., Valner, S. (2022). Poliitikasoovitused kohalike omavalitsuste tugevdamiseks. Haldusreformi seireraport. Lk. 114-116.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi