Kattai, K., Sootla, G., Noorkõiv, R., Lõhmus, M. (2017). Kohaliku omavalitsuse haldusreformi poliitikavalikud aastatel 2016-2017. Artiklite kogumik. Eesti kohalik omavalitsus ja liidud – taastamine ning areng 1989-2017. Lk. 361-374

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi