Kohalike omavalitsuste ametnike ja töötajate kompetentside kaardistamine ja koolitusvajaduse hindamise analüüs

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi