„Kohaliku omavalitsuse üksuste haldusvõimekuse tõstmine läbi omavalitsusüksuste koostöö“ (koos ATAK-iga)

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi