koolitus “Keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH) ja keskkonnamõjude hindamine (KMH) – sarnased ent siiski erinevad”

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi