Laan, M., Kattai, K., Noorkõiv, R., Sootla, G. (2018). Ühinemisläbirääkimised volikogude algatusel. Haldusreform 2017. Artiklite kogumik. Lk.165-241.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi