Noorkõiv, R. (2015). Külavanemal põhinev kogukondlik mudel. Eesti Statistika kvartalikiri 1/2016.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi