Noorkõiv, R. (2018). Haldusreformi taustategurid ja trendid. Haldusreform 2017. Artiklite kogumik. Lk. 269-299.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi