Noorkõiv, R. (2019). Eesti halduskorralduse muutus: haldusreform 2017. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat. Lk. 197-209.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi