Noorkõiv, R. (2022). Elanike arvust lähtuvad piirimuutused kui sisulise
haldusreformi käivitaja. Haldusreformi seireraport. Lk. 94-101.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi