Noorkõiv, R. (2022). Mida peavad omavalitsusjuhid vajalikuks KOVide
võimekuse tõstmiseks tulevikus? Haldusreformi seireraport. Lk. 102-104.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi