Noorkõiv, R., Antov, D. (2016). Liikumiskeskkonna areng Tallinnas: väljakutse ühistranspordile. Eesti Statistika kvartalikiri 3/2016.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi