Noorkõiv, R., Haljaste, K.-L., Randaru, Ü., Sepp, V. (2009). Soovitusi kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna strateegia arendamiseks Leader-meetme raames. Põllumajandusministeerium.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi