Noorkõiv, R., Klesment, M., Puur, A (2021). Rahvastikuregister ja elanikuks registreerimise kampaaniad. Artiklite kogumik Eesti omavalitsuspäev. Ajaloost sündinud – teel tulevikku. Lk. 205-211.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi