Noorkõiv, R., Kliimask, J., Keskpaik, A. (2020). Eeldused ja vajadused tööstusalade arendamiseks Eesti maakondades. Geograafia Seltsi aastaraamat. Lk. 84-109.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi