Noorkõiv, R., Lõhmus, M. (2017). Haldusreform: ülevaade toimunust ja esimesed järeldused. Statistikaameti Kvartalikiri 3/2017, Lk. 134-173.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi