Noorkõiv, R., Lõhmus, M., Kattai, K. (2018). Külade üleandmine ühest omavalitsusüksusest teise. Haldusreform 2017. Artiklite kogumik. Lk. 441-466.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi