Noorkõiv, R., Nõmm, M. (2016). Kohalike omavalitsuste teenistujate kompetentsipõhine koolitusvajaduse hindamine. Lk 58-86. Eesti piirkondlik areng 2016.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi