Noorkõiv, R., Plüschke-Altof, B. (2015). Eeslinnastumine ja identiteet: makro- ja mikrotasandi tegurid Viimsi valla näitel. Lk 182-200. Eesti piirkondlik areng 2015. Statistikaamet.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi