Noorkõiv, R., Ristmäe, K. (2017). Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks 2013. Artiklite kogumik. Eesti kohalik omavalitsus ja liidud – taastamine ning areng 1989-2017. Lk. 310-341.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi