Noorkõiv, R. Uusjärv, M. (2022). Omavalitsuste poliitika suunad haldusreformi järgsel
perioodil 2018-2022. Haldusreformi seireraport. Lk. 105-113.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi