Rahandusministeeriumi poolt tellitud koolitustsükkel”Kohaliku omavalitsuse õigusaktide ja otsuste mõjude analüüs”

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi