Sepp, V. (2011). Linnaliste keskuste tähtsus Eesti maapiirkondadele: töö- ja õpialased seosed. Maaelu arengu aruanne 2011. Tartu: Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituut

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi