Sepp, V. ja Noorkõiv, R. (2010). Regionaalne areng ja elukeskkond (3. peatükk). Eesti Inimarengu Aruanne 2009. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi