Sepp, V., Lääne, S., Kattai, K., Noorkõiv, R., Sootla, G. (2021). Regionaalse valitsemise mudelite kujundamise ettepanekud. Artiklite kogumik Eesti omavalitsuspäev. Ajaloost sündinud – teel tulevikku. Lk. 241-250.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi