Sepp, V., Noorkõiv, R. (2019). Kuidas mõõta teenuste osutamise taset kohalikus omavalitsuses? Metoodika katsetamisest täiskasvanute sotsiaalhoolekandelise abi näitel. Sotsiaaltöö. Lk. 24-32.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi