Sepp V; Noorkõiv, R;Loodla K (2009). Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks: metoodika ja tulemused 2005-2008, lk 3-34. Vallad ja linnad arvudes. Statistikaamet.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi