Värnik, R., Moor, A., Sepp, V., Põder, A., Prits, M. ja Leetsar, J. (2011). Maa, maalisus ja maapiirkonnad. Maaelu arengu aruanne 2011. Tartu: Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituut

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi