Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Planeerimishariduse teemaline konverents Pärnus

25.-26.märtsil 2011 toimus Pärnus konverents "Planeerimishariduse võtmed". Arutleti Eesti planeerimisõppekavade ja planeerimishariduse teemadel ning kuulati välisprofessorite ülevaateid ruumilise planeerimise teooriast ja planeerimishariduse trendidest Euroopas.
Geomedia logo

MTÜ-de infopäev Haanjas

21.märtsil 2011 toimus Haanja Puhkekeskuses MTÜ-de infopäev „Mittetulundusühingud ja vabatahtlikkus Euroopas ning Leader Võrumaal“. Geomedia poolt esines ettekandega „Piirkonna strateegilise arendamise sisu, meetmed ja nende mõjude hindamine“ konsultant Rivo Noorkõiv.
Geomedia logo

Geomedia hakkab koostama Tartu regiooni ettevõtluse tugiorganisatsioonide koostöö teemalist tööd

Geomedia võitis SA Tartu Teaduspargi hanke „Tartu regiooni ettevõtluse tugiorganisatsioonide koostöö tegevuskava koostamine“. Eesmärk on tugiorganisatsioonide ühine koostöövisioon, efektiivsem infovahetus ja tegevuste parem koordineeritus ning vajalike ühistegevuste elluviimise kavandamine. Vaata ka : http://www.teaduspark.ee/et/uudised/214/tartu-teaduspark-alustab-koostoos-tartu-tugiorganisatsioonidega-uhise-tegevuskava-koostamist
Geomedia logo

Rae valla arengukava on valminud

Rae valla ja Geomedia koostöös koostati Rae valla arengukava. Töö käigus viidi läbi Rae valla olukorra analüüs, loodi valla soovitud tulevikupilt, püstitati selle tarvis arendustegevuse eesmärgid ja lahendamist vajavad ülesanded. Aastateks 2011-2015 koostati valla investeeringute kava, sõnastati eelarvepoliitika ja seostati investeeringud vallaeelarve prognoosist tulenevate võimalustega nende elluviimiseks.
Geomedia logo

Toimus Põhja-Tallinna tuleviku teemaline konverents

01. märtsil 2011 toimus Põhja-Tallinna Valitsuse ja Geomedia koostöös Meriton Grand Conference & Spa Hotellis konverents „Põhja-Tallinn: Targalt tulevikku“. Käsitleti Põhja-Tallinna arenguperspektiive, loomemajandust, kogukonna rolli linnakeskkonna loomises. Konverentsi rikastasid Geomedia poolt toodetud videoklipid arvamusliidritega. Sõnavõttudega esinesid Kotka Linnavalitsuse ja Kroonlinna administratsiooni esindajad. Saadud sisendit kasutatakse linnaosa arengukava ja üldplaneeringu koostamisel.
Geomedia logo

Valmis infokogumik

Geomedia projektijuhi Kalle Jagula koordineerimisel on valminud Harjumaa Omavalitsuste Liidu algatatud töö "Pealinnaregiooni koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine" tutvustav infokogumik. Huvilised saavad kodulehel www.hol.ee/pealinnaregioon/ tutvuda asjakohaste uuringute, seminaride, videosalvestiste ja tööde teostajate poolsete kommentaaridega. Projekti lõpuseminaril esines Geomedia analüütik Veiko Sepp, kes tutvustas Põhjamaade pealinnaregioonide koostöökogemuse uuringu tulemusi ning arutles selle...
Geomedia logo

Valmis kolme Võrumaa kohaliku omavalitsuse ühinemise analüüside koondraport

Valminud on kolme Võrumaa kohaliku omavalitsuse – Võru linna, Võru valla ja Sõmerpalu valla - ühinemise analüüside koondraport. Ligi aasta kestnud projekti tegevuste käigus koostati nimetatud omavalitsuste võrdlev uuring, milles esitatakse muutuste kolm stsenaariumi: a) omavalitsusüksuste ühinemine; b) omavalitsusüksuste iseseisvana jätkamine ja c) omavalitsusüksuste vahelise koostöö süvendamine. Samuti viidi läbi...
Geomedia logo

Toimusid seitsmendad “Valdade ja linnade päevad”

16.-17. veebruaril 2011 toimusid seitsmendad „Valdade ja linnade päevad“. Kohalike omavalitsuste suurürituse seminaril „Maaelu- kas igav ja haldusvõimetu?" tegi ettekande teemal „Hajalinnastunud maaelu: jõuline pealetung ja tark taandumine“ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.
Geomedia logo

Toimus “Tegusate teabepäev”

Keila vallas toimus 15.02.2011 „Tegusate teabepäev“. Arutati Eesti arenguid ja toimus Keila valla arengukava mõttekoda. Ettekandega esines peaminister Andrus Ansip. Geomedia ülesandeks oli päeva modereerimine ja Keila valla arengukavasse sisendi andmine.
Geomedia logo

“Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014” kiideti heaks

10.02.2011 kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014" ja selle rakendusplaani. Tegemist on kodanikuühiskonda soodustava keskkonna loomisega, et tugevdada riigi ja kodanikuühenduste koostööd ning aidata kaasa kodanikuhariduse, kaasamise, annetamise ja vabatahtliku tegevuse  arendamisele. Kava koostamiseks moodustatud konsortsiumis osales ka Geomedia. Vt lisaks: http://www.siseministeerium.ee/kodar/ http://www.siseministeerium.ee/kodanikuuhiskonna-arengukava-sai-valitsuse-heakskiidu/