5 4 3 1 2

Lapse heaolu tagamine

Lastekaitseseadus (jõustunud 01.01.2016) täpsustab kohaliku omavalitsuse ülesandeid, milles nähakse ette lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimist kohaliku omavalitsuse arengukavas. Geomedia viib läbi koolitust, mille keskmes on lapse heaolu tagavate kohalike omavalitsuste arengukavade eelnõude ...

Tõrva vald- uus omavalitsusüksus

Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna volikogud allkirjastasid 21.juunil 2016 vabatahtliku ühinemise lepingu. Ühinemise tulemusel tekib 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järgselt 600 ruutkilomeetrine omavalitsus nimega Tõrva ...

Geomedia LEADER infopäeval

15.-16. juunil 2016 toimus Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja innovatsioonivõrgustiku osakonna, Maaeluministeeriumi ja PRIA koostöös kohalike LEADER tegevusgruppide esindajate kahepäevane seminar. Sellel esinesid Geomediast Rivo Noorkõiv ja Bianka Plüschke-Altof. Ettekannete teemadeks olid “Kogukonna jõustamine” ja ...

Tallinna vanalinn

Tallinna Päev 2016 raames toimus 13. mail 2016 seminar „Tallinna Vanalinn – maailmapärandi ja turismimaailma kohtumispunkt”. Tänavu tähistab Vanalinn 50 aastat riikliku muinsuskaitseala staatust. Veelgi enam – järgmisel aastal saab täis 20 aastat ...

Foorum lahkas haldusreformi

Haldusreformi kava on jõudnud lõpusirgele. Seaduseelnõu on Riigikogus läbinud esimese lugemise ja parandusettepanekud teiseks lugemiseks on esitatud. “Foorumis” avavad teemat Kalle Laanet, Kajar Lember, Kersti Sarapuu ja Artur Talvik ning arvamuslauas Rivo Noorkõiv ...

Ühinemisläbirääkimised lõpusirgel

Helme, Hummuli, Põdrala vallad ja Tõrva linn on jõudnud kohalike omavalitsuste ühinemisläbirääkimistega lõpusirgele. Alates 21. aprillist kuni 12. maini 2016 on kõigil huvilistel võimalik tutvuda ühinemislepingu projektiga ja esitada ettepanekuid, arvamusi, kommentaare ja ...

Foorum haldusreformi teemal

20. aprillil 2016 toimus Riigikogu konverentsikeskuses MTÜ Polis, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Riigikogu ning partnerite koostöös foorum „Kohaliku omavalitsuste reform – kas seekord õnnestub? Keskenduti Riigikogu menetluses olevale ...

Artikkel külavanemate kaardistamisest

Külavanema mudeli kasutamine on maaelu korralduse üks viisidest. Külavanemal põhinev kohaliku elu korraldamine on väga tihedalt seotud kohaliku omavalitsuse üldise toimimisega. Külavanem ei ole vallavalitsuse tellimuse täitja, vaid on külakogukonna vabatahtliku iseorganiseerumise eestvedaja. Eestis ...

Pärnumaa kohaliku omavalitsemise territoriaalsed stsenaariumid

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Maavalitsuse tellimusel koostas Geomedia maakonna kohaliku omavalitsemise territoriaalsete stsenaariumite analüüsi. Haldusreformi kontekstis käsitleti haldus-territoriaalseid valikuvõimalusi Pärnumaal kolmel dimensioonil: omavalitsusüksuste territoriaalne ühinemine; omavalitsusüksuste territooriumi jagunemine osavaldadeks ja omavalitsusüksuste koostöö territoriaalne ulatus. ...

Statistikasõbralik teaduspartner

Statistikaamet tunnustas 24. märtsil 2016 oma parimaid koostööpartnereid. Aasta parimate tiitleid annab Statistikaamet välja teist aastat järjest. 2015. aasta statistikasõbralikuks teaduspartneriks valiti Rivo Noorkõiv konsultatsiooni- ja koolituskeskusest Geomedia. Teaduspartneri tiitli väljaandmisel keskenduti avaldatud teadustöödele ...