Portaali minuomavalitsus arendus

Portaali minuomavalitsus uue rakendusena algas kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkonna hindamiskriteeriumite koostamine. Selle töörühma kuulub ka OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Esimeste arutelude keskseks teemadeks olid kriteeriumite püstitamine ja selguse saamine, et ...

Haldusreformi seireraport: viie aastat hiljem

12. oktoobril 2022 avaldatud raportis analüüsitakse kokkuvõtlikult toimunud haldusreformi mõjusid erinevates valdkondades. Eesmärgiks on esitada objektiivne ja mitmetahuline pilt olukorrast koos ekspertide soovitustega edaspidisteks sammudeks riigi omavalitsuste poliitikas. Kahtlemata ei ...

Kohalike omavalitsuste rahvastikuprognooside arendus

OÜ Geomedia osaleb Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli konsortsiumis, mille eesmärgiks on IMO uuendusliku kalkulaatori arendamine, mis võimaldab koostada kohalike omavalitsuste ja riigi rahvastikuprognoose, et pakkuda abi otsustajatele, kes peavad ...

Ettevõtluskeskkonna arenguprogramm kohalike omavalitsuse töötajatele

OÜ Geomedia osaleb koolitajana ettevõtlusprogrammi elluviimises, mille sihiks on maakondliku ettevõtluskeskkonna edendamise jõustamine. Arenguprogrammi raames toimuvad lühiloengud, grupitööd, kaasuste ja näidete analüüs, arendatakse õpipartnerlust ja praktilisi tööriistasid, mis aitavad kursusel ...

Lääne-Virumaa arengustrateegia

OÜ Geomedia konsulteeris Lääne-Virumaa arengustrateegia 2023-2030 koostamist ja aitas kaasa selle kokkupanemisele. Tänaseks on jõutud dokumendi avaliku väljapanekuni ja strateegia materjalid on kättesaadavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu veebilehel: https://www.virol.ee/avalikustamine

Eesti VII Omavalitsuspäev Viljandis

Seekordne omavalitsuspäev kandis nime “Elule aastaid ja aastatele elu!” ja toimus Viljandis 29.-30 septembril 2022. OÜ Geomedia esindaja osales päeva ettevalmistamisel ja esines arutelupaneelis. Kohaliku omavalitsuse esindajad võtsid vastu ka ...

Pärnumaa 2035+ visioonipäev

17. juunil 2022 toimus Pärnu Kolledži raamatukogus Pärnumaa 2035+ visioonipäev. Arutelu eesmärgiks oli Pärnumaa visiooni 2035+ uuendamine, arendustegevuse eesmärkide ja mõõdikute ülevaatamine ning täiendamine. Kokkusaamisel esines ettekandega Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, ...

Pärnu linnapiirkonna strateegia koostamine

Pärnu linnapiirkonna moodustavad Pärnu keskuslinn, Sauga alevik, Tammiste küla, Sindi linn, Paikuse alevik ja Silla küla. Pärnu linnapiirkonna arendamisel võetakse arvesse linna ja tagamaa koostoimimist ja ühtset arendamist, sest haldusreformiga liitus ...

Lääne-Harju valla haridusasutuste võrgu analüüs

Analüüsis on vaatluse all alus- ja üldharidusasutuste võrk Lääne Harju vallas. Keskendutakse haridusasutuste võrgu jätkusuutlikkuse selgitamisele tulenevalt rahvastiku arengu, haridusasutuste paiknemise ja kättesaadavuse ning alus- ja üldharidus omandamise võimalustest. Töö ...

Fookuses on rahvastikupoliitika

Mihkel Servinski ja Rivo Noorkõiv kirjutasid Postimehes artikli ”Rahvastikupoliitika vajab eesmärgi ja tegevuste kooskõla”. Analüüsitakse strateegias ”Eesti 2035” seatud rahvastikupoliitika sihte ja nende elluviimise korraldust. Vt: https://arvamus.postimees.ee/7499269/mihkel-servinski-ja-rivo-noorkoiv-rahvastikupoliitika-vajab-eesmargi-ja-tegevuste-kooskola#_ga=2.17021311.757376157.1647802191-1638909391.1603112303