Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Toimus Tartumaa hariduselu teemapäev

10. novembril 2011 toimus teaduskeskuse Ahhaa lektooriumis Tartumaa hariduselu teemapäev „Tarkust toitev Tartumaa“. Ettekanded ja arutelud keskendusid hariduse arengusuundade mõtestamisele, hariduspoliitilistele väärtustele ja väljakutsetele, KOV võimekusele tagada koolipidajana hariduse kvaliteet. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv esines ettekandega „Kohalike omavalitsuste võimekusest ja koostööst hariduse kvaliteedi tagamisel“.
Geomedia logo

Veiko Sepa artikkel Postimehes

Tartu kesklinna arengustrateegia koostamise raames ilmus Geomedia analüütiku Veiko Sepa artikkel „Lahendusi on mitu, nii Tartule häid kui halbu“ ajalehes „Postimees“, milles esitatakse ülevaade ülikoolilinna strateegilistest valikutest kesklinna tuleviku kujundamisel. vt. http://www.tartupostimees.ee/630796/com/veiko-sepp-lahendusi-on-mitu-nii-tartule-haid-kui-halbu/
Geomedia logo

Õppereis Taani

Siseministeeriumi eestvedamisel toimus õppereis Taani Kuningriiki, mille eesmärk oli tutvuda sealse haldusreformi läbiviimise protsessi ja tulemustega (jõustus 01.01.2007). Toimusid kohtumised Taani Parlamendis, Omavalitsusliidus, Majandus- ja Siseministeeriumis, Taani Valitsuse Uurimisinstituudis, Roskilde Ülikoolis ja Kopenhageni piirkonna Ettevõtlusinkubaatoris. Külastati kohalikke omavalitsusi - Roskilde, Rudersdal ja Stevns – kus arutleti haldusreformi praktilistel teemadel. Õppereisil...
Geomedia logo

Valmis Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla finantsanalüüs

Valminud on kahe Jõgevamaa kohaliku omavalitsuse – Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla - ühinemise mõjude hindamise finantsanalüüs. Piiratud ressursid avalike ülesannete täitmiseks ja kasvav konkurents avaliku sektori ressursside osas seavad kohalike omavalitsuste ette väljakutseid elanike avalike teenustega kindlustamisel ja kohaliku arengu eest seismisel. Selleks, et otsustada, kas jätkata iseseisvate kohalike omavalitsuste üksustena või viia läbi ühinemine, on...
Geomedia logo

Valmis Tallinna linna rahvastikuprognoos aastani 2030

4. novembril 2011 esitles Geomedia valminud Tallinna linna rahvastikuprognoosi aastani 2030. Selle peamiseks eesmärgiks on analüüsida Tallinna rahvastikuarengut aastatel 2011–2030 linnaosade kaupa. Tulevast rahvaarvu ja rahvastiku koosseisu mõjutavad kaks olulist tegurit: prognoosi hetkeks kujunenud rahvastiku vanuskoosseis ja see, mis juhtub sündimuse, suremuse ja rändega prognoosiperioodil. Rahvastikuprognoos sisaldab baas-, sisserände- ja...
Geomedia logo

Valmis Maaelu arengu aruanne 2011

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi eestvedamisel valmis Maaelu arengu aruanne 2011, mille töös osales ka Geomedia. Aruande 3. peatüki  "Linnaliste keskuste tähtsus Eesti maapiirkondadele: töö- ja õpialased seosed" koostas Geomedia analüütik Veiko Sepp. Autor tutvustas analüüsi tulemusi 8. novembril 2011 Tartus toimunud Maaelufoorumil. Vt aruannet: http://www.emu.ee/userfiles/Maaelu_arengu_aruanne_2011.pdf
Geomedia logo

Toimus Harju maakonna kohalike omavalitsuste foorum

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harju Maavalitsus ja Harjumaa Omavalitsuste Liit korraldasid 2. novembril 2011 Harju maakonna kohalike omavalitsuste foorumi. Plenaarettekanded käsitlesid Eesti halduskorraldust OECD raporti valguses (K. Kasemets, Riigikantselei), Harjumaa arendusdokumentidest tulenevaid võimalikke omavalitsusüksuste koostööd (D. Voss, HEAK) ja pealinnaregiooni haldusvõimekuse tõstmist (M. Lõhmus, Saue Vallavalitsus). Paneeldiskussiooni juhtis Geomedia konsultant...
Geomedia logo

Viimsi hariduse visioonikonverents

Viimsi hariduse visioonikonverents toimus 28. oktoobril 2011 Viimsi Koolis ja hõlmas ettekandeid, töötubasid ja paneeldiskussiooni. Arutatavad teemad olid alusharidus, haridusliku erivajadusega laps, põhiharidus, keskharidus, noorsootöö ja huviharidus ning kogukonna kaasatus hariduses. Konverentsil esines ettekandega ja modereeris ühte töötuba Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Geomedia on Viimsi Vallavalitsuse koostööpartner Viimsi valla kooli-...
Geomedia logo

Tartu kesklinna arengustrateegia avalik seminar

Geomedia on sõlminud Tartu Linnavalitsusega lepingu Tartu kesklinna funktsionaalse profiili analüüsimiseks, arengustsenaariumite väljatöötamiseks ning strateegia vormistamiseks. Esimene avalik seminar toimus 24. oktoobril 2011. Tartu kesklinna arendamise valikutest ja väljakutsetest tegi ettekande Geomedia analüütik Veiko Sepp. Meie projektipartner Dago Antov keskendus ettekandes liiklusele ja parkimisele kesklinnas. Üritust modereeris ja arutelu juhtis...
Geomedia logo

Esitleti kohalike omavalitsuste võimekuse indeksit 2010

Geomedia kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi 2010 esitlus toimub 10. oktoobril 2011. Tegemist on kolmandat aastat avaldatava indeksiga, mille koostamise eesmärk on kohaliku omavalitsuse haldussuutlikkuse tasemete hindamine ja omavaheline võrdlus Eesti kohalike omavalitsuste üksuste lõikes. Eelmiste ja käesoleva aasta materjalidega saab tutvuda www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus. Seekordsel esitlusel tutvustatakse ka indeksi kahe komponendi -...