Publikatsioonid.

Geomedia logo

Elva puhkepiirkond ja selle külastatavus. Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus eile, täna ja homme. Nõo, 2006

Geomedia logo

Ettevõtte ühiskondliku vastutuse Euroopa raamistiku tutvustamine. Roheline raamat (mitteametlik tõlge).

Geomedia logo

Kohaliku omavalitsuse arengukava koostamise soovitused. Käsiraamat

Geomedia logo

Lastevanemate koolituse õppekavad. Euroopa Liidu algatuse EQUAL arengupartnerluse “Töö-ja pereelu ühendamine läbi lastevanemate koolituse” tulemused.

Geomedia logo

Noorkõiv, R. (2010). Külavanem ja hea valitsemine. Külakiri“ külavanemate erinumber.

Geomedia logo

Noorkõiv, R., Haljaste, K.-L., Randaru, Ü., Sepp, V. (2009). Soovitusi kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna strateegia arendamiseks Leader-meetme raames. Põllumajandusministeerium.

Geomedia logo

Noorkõiv, R. (2010). Connectivity in Estonian spatial planning and regional development policy. Territorial Cohesion – Baltic Sea Region examples pp 46-47

Geomedia logo

Regional Foresight in Estonia and Southern Finland. General Theory, Specific Cases. Mika Aaltonen – Rivo Noorkõiv.

Geomedia logo

Soovitusi kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna strateegia arendamiseks Leader-meetme raames

Geomedia logo

Strateeg-Helsingi ja Tallinna metropoliregioonide arendamine

Geomedia logo

Sepp, V. ja Noorkõiv, R. (2010). Regionaalne areng ja elukeskkond (3. peatükk). Eesti Inimarengu Aruanne 2009. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu

Geomedia logo

Sepp V. ja Veemaa, J. (2010). The reproduction of Estonian provinces in the context of transitional administrative reform. European Urban and Regional Studies 17(4): 417–432

Geomedia logo

Sepp, V. (2011). Linnaliste keskuste tähtsus Eesti maapiirkondadele: töö- ja õpialased seosed. Maaelu arengu aruanne 2011. Tartu: Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituut

Geomedia logo

Sepp, V. (2012). Inoperative provinces, immobile regions and the geography of heterogeneous associations: the case of absent territorial border change in Estonia. Geografiska Annaler B: Human Geography 94(1)

Geomedia logo

Sepp V; Noorkõiv, R;Loodla K (2009). Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks: metoodika ja tulemused 2005-2008, lk 3-34. Vallad ja linnad arvudes. Statistikaamet.

Geomedia logo

Tööringlus. Meetme esmatutvustus Eestis

Geomedia logo

Värnik, R., Moor, A., Sepp, V., Põder, A., Prits, M. ja Leetsar, J. (2011). Maa, maalisus ja maapiirkonnad. Maaelu arengu aruanne 2011. Tartu: Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituut

Geomedia logo

Õppiv lapsevanem. Arengupartnerluse “Töö-ja pereelu ühendamine läbi lapsevanemate koolituse”.

Geomedia logo

Artikkel ”Kohalike omavalitsuste suutlikkusest täita sotsiaalkaitse ülesandeid” Veiko Sepp, Rivo Noorkõiv ajakirjas ”Sotsiaaltöö” 4/2009

Geomedia logo

Artikkel “The reproduction of Estonian provinces in the context of transitional administrative reform” Veiko Sepp, Jaanus Veemaa ajakirjas European Urban and Regional Studies