Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Foorum Tallinna Ülikoolis

16. novembril toimus Tallinna Ülikoolis Eesti riikluse taastamise 30. juubelile, suveräänsusdeklaratsiooni aastapäevale ning Makoggukonna Seadus Baltia- merre kubbermangudele Ria-. Tallinna- ja Kuramale 155. aastapäevale pühendatud foorum. Arutelu esimene osa keskendus Eesti riiklusele ja selle taastamisele. Teine osa, paneelarutelu Omavalitsuspäevast kui riiklikust tähtpäevast. Teemadeks riigi, kohaliku omavalitsuse, ülikoolide ja teiste institutsioonide koostöö ning...
Geomedia logo

Kompetentsipõhine personalijuhtimine ja võrgustikupõhine koolitussüsteem

Postimees avaldas loo „Pilk betooni asemel inimesele“, mille autorid on Rivo Noorkõiv ja Ave Viks. Esitatakse ettepanek luua kohalikes omavalitsustes kompetentsipõhine personalijuhtimine ning moodustada võrgustikupõhine kohalike omavalitsuste ametnike arendus- ja koolitussüsteem. Töötajate koolitamine vajab muutust, mis tagab motiveeritud ning vajalike teadmiste ja oskustega töötajate olemasolu ja järelkasvu. Süsteemi loomise eelduseks...
Geomedia logo

Rõuge valla rahvastikuprognoos

Töös analüüsitakse rahvastikuprotsesse Rõuge vallas peale 2017. aasta haldusreformi. Koostatakse Rõuge valla elanike arvu prognoos aastaks 2040, milleks kasutatakse erinevaid stsenaariume. Samuti arutletakse võimaluste üle mõjutada elanike arvu vallas, selleks vajalike teadmiste ja poliitikameetmete ning nende kasutamise üle.
Geomedia logo

Rahvastik arengu keskmesse

Pere Sihtkapitali tellimusel valmis uuring "Rahvastiku arengu piirkondlikud eripärad Eestis", mille autoriks on Rivo Noorkõiv. Uuringus analüüsitakse rahvastiku olukorda kohalikes omavalitsustes peale 2017. aasta haldusreformi territoriaalseid ümberkorraldusi. Selleks kasutatakse nii Statistikaameti kui Rahvastikuregistri andmeid. Tuginedes erinevatele riiklikele dokumentidele esitatakse ülevaade riigi rahvastikupoliitika seisust. Samuti on vaatluse all rahvastiku valdkonna käsitlus...
Geomedia logo

Omavalitsuspäev Rae vallas

1. oktoobril 2021 toimus Rae vallas Kindluse Koolis Harjumaa Omavalitsuspäev, mis pühendati Eesti Vabariigi taastamise 30. ja Rae valla 155. aastapäevale. Arutatavaid valdkondi oli kaks: avalike teenistujate kompetentside arendamine ja digitaalselt nutika omavalitsuse areng. Toimusid ettekanded ja arutelud. Kompetentsipõhise personalijuhtimise teemal kohalikes omavalitsustes ja mitmetasandiline koordinatsiooni mudeli väljatöötamist tutvustas OÜ...
Geomedia logo

Koolivõrgu korrastamine

Õpetajate Lehes 24.09.2021 ilmus artikkel "Eesti koolivõrku ootavad ees suured muudatused". Arutelus koolivõrgu tuleviku üle osales ka OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kelle arvates koolivõrgu kujundamise põhijooned määrab rahvastiku areng, mille mõju kandub üle majandusvõimalustesse. Vaja on näha suuremat pilti, et otsustada, kuidas säilitada võimalikult kodulähedane õpe vähemalt põhikooli esimeses...
Geomedia logo

Socio-spatial polarisation and policy response: Perspectives for regional development in the Baltic States

Mainekas teadusajakirjas European Urban and Regional Studies ilmus artikkel "Socio-spatial polarisation and policy response: Perspectives for regional development in the Baltic States", mille autoriteks on Thilo Lang, Donatas Burneika, Rivo Noorkõiv, Bianka Plüschke-Altof, Gintare Pociūtė-Sereikienė ja Guido Sechi. Artikkel avab arusaamisi sotsiaal-ruumilisest polariseerumisest kui mitmemõõtmelisest ja mitmeskaalalisest protsessist ning käsitleb...
Geomedia logo

Rõuge valla rahvastiku areng

Geomedia teostab analüüsi, mille fookuses on Rõuge valla rahvastikuprotsessid peale haldusreformi. Koostatakse elanike arvu prognoos aastani 2040, milleks kasutatakse erinevaid stsenaariume. Olukord on huvitav, sest COVid on linnastumise trendi kõrval toonud päevakorda tasakaalustava tagasirände – linnadesse koondunud elanikkonna suundumise väiksematesse linnadesse ja maapiirkondadesse. Samuti arutletakse võimaluste üle rahvastikuarengu juhtimiseks Rõuge...
Geomedia logo

Portaal Minuomavalitsus

OÜGeomdia konsultant Rivo Noorkõiv nõustas portaali Minuomavalitsus arenduste läbiviimist. Selle tarvis viidi läbi mitmeid kohtumisi kohalikes omavalitsustes ja arutati nende tulemusena kogutud ettepanekuid Rahandusministeeriumis. Portaal Minuomavalitsus annab võimaluse saada ülevaadet kohalike omavalitsuste poolt osutatavate teenuste olukorrast ja arengutest. Hinnatakse 16 valdkonda: alusharidus, noorsootöö, põhiharidus, elamu- ja soojusmajandus, liikuvus, jäätmemajandus, veemajandus, laste heaolu,...
Geomedia logo

Pöörame regionaalpoliitika kohapõhiseks

Postimehes ilmus artikkel, mis käsitleb Eesti regionaalpoliitika sihiseadeid ja rahastamist. Kui tahame ühiskonna Tallinna-suunalisest arengukreenist välja tuua, siis peaks riigi juhtimisel olema selge asukohapõhise lähenemise kontseptsioon, alternatiiviks tänasele suuresti "ülalt alla" juhitud asukohaneutraalsele regionaalpoliitikale. Harjumaale on koondunud 45,8% riigi elanikest, 53,9% töökohtadest ja 65% sisemajanduse kogutoodangust ning siin sünnib ligi...