Kogukondi kaasav juhtimine

Ajalehes „Viimsi Teataja“ (21.aprill 2017) ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Kogukondi kaasav juhtimine“. Autor tõdeb, et kohalike omavalitsuste juhtimispraktikas on üha olulisemaks muutunud mitmekihilise valitsemise korraldamine, mis lisaks valla juhtorganite koostööle keskvalitsusega hõlmab kodanikuühiskonna aktiivse ...

Moodustuva Lääne-Nigula valla hariduskorraldus

Ühinev Lääne-Nigula vald on ca 7300 elanikuga omavalitsusüksus, mille pindala on 1425 km2. Rahvastiku tihedus moodustuvas vallas on 5,1 inimest/km2, Eesti keskmine 29, valdades 11 inimest/km2. Uues omavalitsusüksuses on palju võrdväärseid keskusi, mis ...

Paide ühinemispiirkonna haridusvaldkonna analüüs

Paide linn, Paide vald ja Roosna-Alliku vald ühinevad peale 2017. aasta kohaliku omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamist üheks omavalitsusüksuseks – Paide linn. Kolmes omavalitsuses elab Rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2017 kokku 11 130 inimest, nendest 75,0% ...

Pärnumaa omavalitsused arutavad koostöömudelit

30.-31. märtsil 2017 toimus Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kevadseminar. Selle keskne päevateema oli Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostöö tulevik seoses maavalitsuste kaotamisega ning kohalikele omavalitsustele uute ülesannete andmisega. Võimalikke muutusi tutvustas Väino Tõemets Rahandusministeeriumist. Geomedia töötajate ...

Arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine Viimsi vallas

Ajalehe „Viimsi Teataja“ 24. märtsi numbris ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Viimsi vald 20 000 elaniku piiril“, mis käsitleb omavalitsuse elanikkonnas toimunud arenguid viimastel aastatel. Rahvastik ja selle elujõud mõjutab omavalitsuse võimekust tagada elanikele ...

Hoolekanne muutustes

23. märtsil 2017 toimus Tallinnas esinduslik konverents „25 aastat Tallinna hoolekannet- kuidas edasi?“ Plenaaril esines ettekandega Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes arutles teemal „ Sotsiaaltöö tulevik – kui sügavale kodaniku hõlma?“. Eesti on ...

Linnade ja valdade päevad 2017

Kolmeteistkümnendat korda toimuvad „Valdade ja linnade päevad“ said teoks 15.-16. märtsil 2017. Mess konverentsi raames toimus kahel päeval arvukalt seminare, teematutvustusi ja diskussioone. Kuigi kohtumiste sihtrühmaks on ennekõike kohalike omavalitsuste ...

Visioonikonverents Võrus

14. märtsil 2017 toimus Võru kultuurimajas Kannel Võru linna visoonikonverents “Annami tsõõrilõ vunki mano!”. Konverentsil toimusid plenaarettekanded ja töötoad. Geomedia konsultant modereeris töötuba: Kuidas puhuda Võru vanalinna muinsuskaitsealale elu sisse? Võru linna muinsuskaitseala koosneb ...

Ühinemist käsitlev koolitus

OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ja OÜ Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan viivad 22. märtsil 2017 läbi koolituse “Ühinemise ettevalmistamine kohalikes omavalitsustes”. Koolituse eesmärk on aidata kaasa omavalitsuste ühinemiste edukale ettevalmistamisele enne kohalike omavalitsuste ...

Haldusreformist

Haldusreformi esimene etapp on tänaseks läbi. Ühinemisläbirääkimiste käigus tehti valikud uute kohalike omavalitsuste moodustamiseks. Saavutatud kokkulepped määravad ära Eesti tulevaste linnade ja valdade elanike arvu, territoraiaalse konfiguratsiooni ja pindala, kuid ...