Sotsiaalvaldkond tulevases Põltsamaa vallas

Geomedia analüüsib Pajusi valla, Puurmanni valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla sotsiaalsüsteemi korraldust. Töö käigus kaardistatakse sotsiaalteenuste ja -toetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise või määramisega seotud toimingute süsteem. Analüüsitakse toetuste ja ...

Arvamusfestival Suursadamas

Esimene Hiiumaa arvamusfestival toimus 10. juunil Suursadamas. Mõte on luua Hiiumaale „Heade mõtete inkubaator“ – võimalus ja keskkond, kust saada värskeid ideid ja uusi teadmisi. Nii nagu majakas plingib merel olevatele laevadele, juhtides ...

Kohalik omavalitsus ja ettevõtlus

Keila vallavalitsuse eestvedamisel toimus 08. juunil 2017 Laulasmaal konverents „Kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate koostöö – kuidas saavutada suuremat heaolu ja majanduskasvu Eestis“. Arutluste keskmes oli kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate koostöö ettevõtluskeskkonna arendamisel. Töökohtade olemasolu ...

Regionaalarengut käsitlev seminar Ungaris

29. maist kuni 3. juunini 2017 toimus RegPol² projekti raames seminar Ungaris Bekescsabas. Teemaks regionaalareng, ääremaastumine ja piirkonna arengupotentsiaali kasutamist mõjutavad tegurid eri riikides arengupoliitika kujundamisel ja elanike heaolu saavutamisel. Kuulati ettekandeid ja analüüsiti ...

Telesaade „Suud puhtaks“

ETV saade «Suud puhtaks» algas «Tuljaku» viisil, mismoodi terved vallad on kokku aetud ja kihelkonnad kokku kutsutud. Haldusreformi üle on Eestis vaieldud vähemasti 20 aastat. Päriselt läks reform käima alles eelmise valitsuse ajal, ...

Statistikaameti teabepäev

Statistikaameti teabepäev „Õiged andmed saavad alguse kohalikest omavalitsustest“ toimus 11. mail 2017 Tallinnas Nordic Hotel Forumis. Esimese sessiooni ettekanded keskendusid registripõhise rahva ja eluruumide loendusele (REGREL). Selle üheks teemaks on aadressiandmete kvaliteet: tegeliku ja ...

Haridusvaldkonna analüüs tulevases Mustvee vallas

Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Saare vald ja Mustvee linn sõlmisid 21. detsembril 2016 ühinemislepingu. Avinurme ja Lohusuu vald kuuluvad Ida-Virumaa koosseisu ning Kasepää ja Saare vald ning Mustvee linn Jõgevamaa koosseisu. Pärast ühinemist soovivad ...

Kogukondi kaasav juhtimine

Ajalehes „Viimsi Teataja“ (21.aprill 2017) ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Kogukondi kaasav juhtimine“. Autor tõdeb, et kohalike omavalitsuste juhtimispraktikas on üha olulisemaks muutunud mitmekihilise valitsemise korraldamine, mis lisaks valla juhtorganite koostööle keskvalitsusega hõlmab kodanikuühiskonna aktiivse ...

Moodustuva Lääne-Nigula valla hariduskorraldus

Ühinev Lääne-Nigula vald on ca 7300 elanikuga omavalitsusüksus, mille pindala on 1425 km2. Rahvastiku tihedus moodustuvas vallas on 5,1 inimest/km2, Eesti keskmine 29, valdades 11 inimest/km2. Uues omavalitsusüksuses on palju võrdväärseid keskusi, mis ...

Paide ühinemispiirkonna haridusvaldkonna analüüs

Paide linn, Paide vald ja Roosna-Alliku vald ühinevad peale 2017. aasta kohaliku omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamist üheks omavalitsusüksuseks – Paide linn. Kolmes omavalitsuses elab Rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2017 kokku 11 130 inimest, nendest 75,0% ...