Haldusreformi tulemustest

Lõuna-Eesti Postimehes ilmus 10.01.2022 Tiit Loimi artikkel “Haldusreformi tulemus: võimekamad vallad, mis on inimesest kaugemal”. Selles on kajastatud ka Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu seisukohti tulemustest peale nelja aasta möödumist haldusreformist. ...

Kollokvium Tallinna Ülikoolis

22. detsembril 2021 toimunus Tallinna Ülikoolis kollokvium “Ülikool ja kohalik omavalitsus – ühised inimvara arendajad”. Geomedia OÜ juhatuse esimees Rivo Noorkõiv andis ülevaate inimvara koolitamise ja arendamise mudelist ja selle ...

Sotsiaalkaitse rahastamine

OÜ Geomedia ja LevelLab OÜ viivad läbi uuringut “Kohalike omavalitsuste sotsiaalkaitse kulude ja nende kajastamise analüüs”. Eesmärgiks on selgitada, kuidas erineb omavalitsuste sotsiaalkaitse kulude kajastus avaliku sektori finantsarvestuses ja aruandluses ...

KOV teenuste hindamise arendustegevus

Rahandusministeeriumi tellimusel viis Geomedia läbi portaali minuomavalitsus arendustegevusega seotud kohtumisi kohalikes omavalitsustes. Seminaride käigus arutati portaali arenguvajadusi, andmete esitamist ja kasutamist ning andmekvaliteeti. Samuti oli teemaks, mis suunas edasises tegevuses ...

Pärnumaa 100 000

Pärnus toimus 21. detsembril 2021 suur pööripäeva konverents “Pärnumaa 100 000. Kas pöörame või laseme minna?” Geomedia meeskond koossisus Erik Terk, Raivo Vare ja Rivo Noorkõiv tutvustasid sellel Rail Baltica ...

Artiklite kogumik riigihaldusest

Ukrainas riigireforme toetava U-LEAD eestvedamisel ilmus mahukas artiklite kogumik „Compendium of Articles: a dialogue about local self-government in Ukraine and abroad”. Selles on avaldatud ka Rivo Noorkõivu artikkel “How Estonia’s reforms empowered local government”, ...

Kohalike omavalitsuste inimvara koordineeritud arendustegevus

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales töös “Lähtealused valdkonnaüleselt ja valitsustasandite vaheliselt koordineeritud kohalike omavalitsuste inimvara arendamiseks, tegevuskava koostamiseks ja elluviimiseks” ja sellel põhineva koordinatsioonisüsteemi tegevuskava koostamises. Eesmärk on luua eeldused ...

Loeng Maaeluministeeriumis

23.11.2021 toimus Maaeluministeeriumi suures saalis Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu loeng “Rahvastik regionaalarengu peeglis”, mis toimus formaadis Teadlase vaade maaelu arengule. Vaata esitlusslaide: https://maainfo.ee/public/files/Rivo%20Noorkoiv%20TEADLASE%20VAADE%202021.pdf

Foorum Tallinna Ülikoolis

16. novembril toimus Tallinna Ülikoolis Eesti riikluse taastamise 30. juubelile, suveräänsusdeklaratsiooni aastapäevale ning Makoggukonna Seadus Baltia- merre kubbermangudele Ria-. Tallinna- ja Kuramale 155. aastapäevale pühendatud foorum. Arutelu esimene osa keskendus Eesti ...

Kompetentsipõhine personalijuhtimine ja võrgustikupõhine koolitussüsteem

Postimees avaldas loo „Pilk betooni asemel inimesele“, mille autorid on Rivo Noorkõiv ja Ave Viks. Esitatakse ettepanek luua kohalikes omavalitsustes kompetentsipõhine personalijuhtimine ning moodustada võrgustikupõhine kohalike omavalitsuste ametnike arendus- ja ...