Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

ESRS Kongress Aberdeenis

RegPol² projekti raames Geomedia töötaja ja doktorant Bianka Plüschke-Altof võttis osa 26st European Society for Rural Sociology kongressist, mis toimus 18.-21. august 2015 Aberdeenis, Sotimaal. Kokkusaamine toimus pealkirja all “Võimaluse kohad? Maa kogukonnad neoliberaalses maailmas”. Loengud, sümpoosiumid, paneeldiskussioonid ja ideeretked pakkusid võimalusi arutleda Euroopa maaelu väljakutsete ja toimetuleku strateegiate üle. Kokku 26 töögrupis uuriti tõendeid ja...
Geomedia logo

Maariigikogu Säreveres

RegPol² projekti raames Geomedia töötaja ja doktorant Bianka Plüschke-Altof võttis osa 11ndast Maariigikogust, mis toimus 7.-9. august 2015 Säreveres, Järvamaal. Ürituse korraldas Eesti Külaliikumine Kodukant peakirja all “Kuulakem, külad kõnelevad”. Maapäev hõlmas ideeretkeid, teematilisi arutelusid, elavat raamatukogu Riigikogu saadikudega ning Aasta küla väljakuulutamist. Koos küla aktivistide, ühenduste, kohalike omavalitsuste ja riigi eestvedajate ning rahvusvaheliste delegatsioonidega arutleti...
Geomedia logo

Arvamusfestival 2015

Rahvastiku vähenemine, vananemine, väljaränne ja koondumine linnadesse on kahtlemata Eesti jaoks kriitilise tähtsusega protsessid. Ent kas see tähendab ilmtingimata riigi hääbumist? Kas vähem inimesi on üleüldse probleem? Kas on midagi võimalik teha, et tänaseid trende muuta? Need olid teemad, mida Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, Helmen Kütt, Lauri Läänemets ja Ivika Nõgel arutasid vestluspaneelis „Kas Eesti...
Geomedia logo

Omavalitsuste ühinemisarutelu Valgamaal

Valgamaal on ühinemisläbirääkimisi alustanud neli kohalikku omavalitsust: Helme vald, Hummuli vald, Põdrala vald, Tõrva linn. Sellise otsusega liiguvad neli omavalitsust ühist mulgi identiteeti kandva omavalitsusüksuse moodustamise suunas. Helme kihelkonna ajalooline vundament annab selleks head eeldused. Seisuga 01.01.2015 elas nimetatud neljas omavalitsuses 6541 elanikku. Maksumaksjaid on ca 2600 ja põhitegevuse tulude maht 2014. aastal ca 6,7 mln...
Geomedia logo

Omavalitsuste teenistujate tööalased kompetentsid

Kohalike omavalitsuste teenistujate koolituse korraldamiseks puudub Eestis keskne institutsioon ja koolitusi mõjutab enim turupõhine mudel. Trendid näitavad, et täiendkoolituse vedavateks jõududeks on ennekõike muutuvad nõudmised erialasele tööle, tehnoloogia areng ja võrgustikupõhise meeskondliku toimimise kasv. Teenistujate täiendkoolitus põhineb valdavalt omavalitsusüksustes tehtavatel üksikotsustel osta koolitusteenuseid turult vastavalt vajadustele ja linna või valla eelarvevahendite võimalustele. Kohalike omavalitsuste personali arendamisega riigis...
Geomedia logo

Jõgeva valla arendusseminar

Jõgeva valla arengukava koostamise raames toimus 16. juunil 2015 Jõgeva vallavalitsuses kolmas arengualane seminar. Kui varasematel seminaridel keskenduti omavalitsusüksuse olukorrale hinnangu andmisele, muutmisvajaduste ja nende elluviimiseks tegevussuundade määratlemisele ning tegevuste prioritiseerimisele, siis seekordsel seminaril arutati Jõgeva valla arengumudelit tervikuna. Ennekõike täpsustati valla tulevikupilti, selle saavutamise keskseid valikuid ja vajalikke investeeringuid. Teeb heameelt, et Jõgeva valla elanikud ja...
Geomedia logo

Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemiskõnelused

9. juunil 2015 tegi Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ühinemisteemalise ettekande Põltsamaa linnavolikogus. Teemaks „Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemine: kuidas edasi?“ Tegemist on osaga konsultatsioonitööst, mida rahastab Siseministeerium kohalike omavalitsuste vabatahtlike ühinemiste raames. Järgmise sammuna lepitakse kokku ühinemisprotsessiga edasimineku töökava.
Geomedia logo

Reporteritund

2. juuni Reporteritunni saates arutleti teemal „Soovitused kohalikele omavalitsustele“. Arutelul räägiti Euroopa Komisjoni riigipõhistest soovitustest seoses kohalike omavalitsustega. Mis paneks kohalikud omavalitsused enam elama? Stuudios on Katrin Höövelson Euroopa Komisjoni Eesti esindusest, Siim-Valmar Kiisler, endine regionaalminister ja Rivo Noorkõiv, Geomedia konsultant. Saatejuht on Erkki Bahovski. Kuula: http://vikerraadio.err.ee/v/reporteritund/saated/f3be2e12-5f3f-4fee-a6ca-bb0b34556cca
Geomedia logo

Järvamaa omavalitsused arutasid ühinemist

Paide linnavolikogu tegi märtsis kõikidele Järvamaa valdadele ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. 1. juunil 2015 toimus Paide raekojas Paide linna ühinemisettepanekule vastanud Järvamaa omavalitsuste koostöönõupidamine. Järvamaa ühinemisläbirääkimistest on otsustanud kõrvale jääda vaid Türi vald ja Koigi vald. Kui nimetatud vallad kõnelustel osalema ei soostu, kaotab Imavere vald ühise piiri ühinemiskõnelejatega ja ei saa Järvamaa ühinemisautelust...
Geomedia logo

Keila linna ja Keila valla koolivõrgu analüüs

Eesti elukestva õppe strateegias 2014-2020 seatakse eesmärgiks tugeva kodulähedase põhihariduse ning kvaliteetse ja valikurohke gümnaasiumihariduse kättesaadavuse tagamine. Rahvastiku arengust tulenevalt ei ole tänane koolivõrk vajadustega kooskõlas. Selline hinnang näitab vajadust koolivõrgu ümberkujundamiseks. Käesolevas töös analüüsitakse üldhariduse ja huvihariduse kättesaadavust Keila linnas ja Keila vallas. Analüüsitakse rahvastikuolukorda ja koostatakse laste arvu prognoos. Koolide lõikes iseloomustatakse lastega täituvust, õpirännet,...