Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Regionaalse juhtimise arutelu riigikogu juhatuses

17. juunil 2020 toimus Riigikogus kollokvium teemal "Eesti regionaalse arengu väljakutsed ning võimalikud tulevikutrendid". Keskseks teemaks oli regionaalne juhtimine ja selle võimalik tulevikumudel. Riigikogu juhatusele anti üle Eesti regionaaltasandi analüüsi lõpparuanne, mille koostamises osalesid Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Geomedia töötajad. Vt. https://www.tlu.ee/yti/meediavarav/blogid/kollokvium-riigikogus-eesti-regionaalse-arengu-valjakutsed-ning-voimalikud
Geomedia logo

Uuring Kunda-Loviisa laevaliini mõjudest

Geomedia osales projektipartnerina Turu Ülikooli poolt läbiviidavas uuringus, milles analüüsitakse Eesti-Soome transpordikoridori kavandatava Kunda-Loviisa regulaarse laevaliini käivitamisega kaasnevat sotsiaal-majanduslikku mõju (REFEC projekt). Vt. https://www.refec.fi/
Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkonda arendavad tegevused

Geomedia viib Rahandusministeeriumi tellimusel läbi uuringu „Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest“, mille eesmärk on koguda ja analüüsida, kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid meetodeid kasutades, ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavaid tegevusi kohalike omavalitsuste poolt ja nendest saadavat kasu. Uuringu raames kogutakse Eesti parimaid praktikaid, samuti analüüsitakse kohalike omavalitsuste tegevusi ettevõtluskeskkonna arendamisel Soome, Taani ja Rootsi näidetel. Töö käigus soovitakse luua...
Geomedia logo

Ülevaade elanike registreerimisest rahvastikuregistris

RITA projekti raames (Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites. RITA-MOB leping TRU19131A) viidi läbi Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskuse tellimusel läbi registripidajate ja registritoimingutega tegelevatelt kohalike omavalitsuste ametnikelt küsitlus, et koondada teadmine selle kohta, kuidas tunnetatakse elukohaandmete tõesuse probleemi kohalikul tasandil ja milliseid probleeme püsielukoha registreerimisest tulenevalt kohalike omavalitsuste toimimises nähakse. Toimus ka...
Geomedia logo

Arutelu maaelu teemal

21. mail 2020 toimus maaeluvõrgustiku raames vebinar, mille teemaks "Maaelu võimalused eksperdi pilguga". Arutelus väitlesid Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia) ja Mart Soonik (Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise õppejõud MSMedia OÜ konsultant). Modereeris Ave Bremse, PMK maaelu võrgustikutöö osakonnast. Arutelu küsimused keskendusid sellistele teemadele nagu COVID-19 mõju maaelule, muutused maaelu kuvandis, maaelus ja...
Geomedia logo

Regionaalse juhtimise korraldus

14. mail 2020 korraldas Tallinna Ülikool seminari "Eesti regionaalne korraldus täna- väljakutsed ning võimalikud tulevikutrendid". Selle käigus arutati ka Geomedia osalusel valminud aruannet Eesti regionaaltasandi arengu analüüsist ja tehtud ettepanekuid regionaalse valitsemise mudeli kujundamiseks. Analüüsi kommenteerisid erinevate institutsioonide esindajad, sh Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Riigikogu kohaliku...
Geomedia logo

Ukrainas reformid

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales 25.-28. veebruaril Ukrainas haldusreformi käsitleval rahvusvahelisel konverentsil ja sellele järgnenud aruteludel. Aktuaalseteks teemadeks on riigi juhtimise detsentraliseerimine ning kohalike omavalitsuste ühinemine ja sellega seotud uute omavalitsusüksuste jõustamine. Vt tagasisidet: https://voxukraine.org/uk/meshkantsyam-ukrayini-potribno-bilshe-vpevnenosti-v-tomu-shho-voni-zmozhut-zrobiti-svoyu-derzhavu-krashhe/ https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvoxukraine.org%2Fuk%2Fmeshkantsyam-ukrayini-potribno-bilshe-vpevnenosti-v-tomu-shho-voni-zmozhut-zrobiti-svoyu-derzhavu-krashhe%2F&data=02%7C01%7Coksana.dehtyar%40giz.de%7Ced16fd49f5ff4c8f6d9f08d7daff5e87%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637218662655159102&sdata=pSxCHdzNKKC8iYag7DCHHdjhmJJSi81eXoKnCfbVx7w%3D&reserved=0
Geomedia logo

Regionaalse juhtimistasandi vajadus

OÜ Geomedia osaleb koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli spetsialistidega ühishankes, mille eesmärgiks on analüüsida regionaalse juhtimistasandi vajadust Eestis. Regiooni mõiste all peetakse silmas valitsemistasandit, mis asub kohaliku omavalitsuse ja riigi kesktasandi vahel. Tulemustest lähtuvalt pakutakse ettepanekud regionaalse halduse edasiseks korralduseks. Töö raames toimus 10. veebruaril 2020 Riigikogu...
Geomedia logo

Tööstus Lääne-Virumaal

5. veebruaril 2020 toimus Rakveres SA Lääne-Viru Arenduskeskuse ja OÜ Geomedia koostöös maakonna ettevõtlusalane tööseminar, milles osalesid Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste juhid ja arendusspetsialistid. Kokkusaamise keskmes oli OÜ Geomedia analüüsi “Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks“ tutvustus. Järgnes mõttevahetus. Arutati ettevõtluse toetamise vajadusi ja meetmeid Lääne-Virumaal.
Geomedia logo

Elukohaandmed riiklikes registrites

OÜ Geomedia osaleb ülikoolide uuringuprojektis “Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites”, mida teostatakse valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmi (RITA) tegevuse 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine“ raames. Uuringu peamise tulemusena pakutakse lahendusi Eesti inimeste elukohaandmetetäpsemaks muutmiseks rahvastikuregistris. Täna on andmed registris ebatäpsed, mistõttu on keskvalitsusel ja kohalikel...