Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Arutelu maaelu teemal

21. mail 2020 toimus maaeluvõrgustiku raames vebinar, mille teemaks "Maaelu võimalused eksperdi pilguga". Arutelus väitlesid Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia) ja Mart Soonik (Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise õppejõud MSMedia OÜ konsultant). Modereeris Ave Bremse, PMK maaelu võrgustikutöö osakonnast. Arutelu küsimused keskendusid sellistele teemadele nagu COVID-19 mõju maaelule, muutused maaelu kuvandis, maaelus ja...
Geomedia logo

Regionaalse juhtimise korraldus

14. mail 2020 korraldas Tallinna Ülikool seminari "Eesti regionaalne korraldus täna- väljakutsed ning võimalikud tulevikutrendid". Selle käigus arutati ka Geomedia osalusel valminud aruannet Eesti regionaaltasandi arengu analüüsist ja tehtud ettepanekuid regionaalse valitsemise mudeli kujundamiseks. Analüüsi kommenteerisid erinevate institutsioonide esindajad, sh Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Riigikogu kohaliku...
Geomedia logo

Ukrainas reformid

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales 25.-28. veebruaril Ukrainas haldusreformi käsitleval rahvusvahelisel konverentsil ja sellele järgnenud aruteludel. Aktuaalseteks teemadeks on riigi juhtimise detsentraliseerimine ning kohalike omavalitsuste ühinemine ja sellega seotud uute omavalitsusüksuste jõustamine. Vt tagasisidet: https://voxukraine.org/uk/meshkantsyam-ukrayini-potribno-bilshe-vpevnenosti-v-tomu-shho-voni-zmozhut-zrobiti-svoyu-derzhavu-krashhe/ https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvoxukraine.org%2Fuk%2Fmeshkantsyam-ukrayini-potribno-bilshe-vpevnenosti-v-tomu-shho-voni-zmozhut-zrobiti-svoyu-derzhavu-krashhe%2F&data=02%7C01%7Coksana.dehtyar%40giz.de%7Ced16fd49f5ff4c8f6d9f08d7daff5e87%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637218662655159102&sdata=pSxCHdzNKKC8iYag7DCHHdjhmJJSi81eXoKnCfbVx7w%3D&reserved=0
Geomedia logo

Regionaalse juhtimistasandi vajadus

OÜ Geomedia osaleb koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli spetsialistidega ühishankes, mille eesmärgiks on analüüsida regionaalse juhtimistasandi vajadust Eestis. Regiooni mõiste all peetakse silmas valitsemistasandit, mis asub kohaliku omavalitsuse ja riigi kesktasandi vahel. Tulemustest lähtuvalt pakutakse ettepanekud regionaalse halduse edasiseks korralduseks. Töö raames toimus 10. veebruaril 2020 Riigikogu...
Geomedia logo

Tööstus Lääne-Virumaal

5. veebruaril 2020 toimus Rakveres SA Lääne-Viru Arenduskeskuse ja OÜ Geomedia koostöös maakonna ettevõtlusalane tööseminar, milles osalesid Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste juhid ja arendusspetsialistid. Kokkusaamise keskmes oli OÜ Geomedia analüüsi “Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks“ tutvustus. Järgnes mõttevahetus. Arutati ettevõtluse toetamise vajadusi ja meetmeid Lääne-Virumaal.
Geomedia logo

Elukohaandmed riiklikes registrites

OÜ Geomedia osaleb ülikoolide uuringuprojektis “Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites”, mida teostatakse valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmi (RITA) tegevuse 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine“ raames. Uuringu peamise tulemusena pakutakse lahendusi Eesti inimeste elukohaandmetetäpsemaks muutmiseks rahvastikuregistris. Täna on andmed registris ebatäpsed, mistõttu on keskvalitsusel ja kohalikel...
Geomedia logo

KOV juhtide koolitus

Geomedia töötajad osalevad Cumulus Consulting ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kohalike omavalitsuste sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna juhtide koolituse läbiviimises. Koolitus keskendub haldusreformi järgsetes omavalitsustes juhtimise kompetentside ja koostöövõrgustike arendamisele. Juhtidelt oodatakse uusi oskusi nii valdkonna arengute kui väljakutsete tundmisel. Elanikel on ootus, et kohaliku elu korraldus muutub kohtadel professionaalsemaks ja elanikukesksemaks....
Geomedia logo

Haldusreform Ukrainas

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales 13. detsembril 2019 rahvusvahelisel konverentsil Kiievis, kus käsitleti haldusreformi seisu Ukrainas ja analüüsiti välisekspertide poolt võimalikke lahendusi selle edasise arengu tarvis. Eesti ettekanne keskendus reformi läbiviimise protsessile ja sellest saadud õppetundidele. Olgu siinkohal öeldud, et Ukrainas on vabatahtlikult ühinenud 1009 kohalikku omavalitsust ning tegevus jätkub.
Geomedia logo

Rail Baltic konverents

Pärnus toimus 29. novembril 2019 esinduslik konverents "Kas raudtee all või peal: Rail Baltic ja Pärnumaa tulevik", kus käsitleti kiire rongiühenduse rajamist ja selle toimimisega seotud mõjusid. Esitlused keskendusid laiale teemade ringile. Osalejad said uusi teadmisi ja võimaluse mõelda kaasa reisi- ja kaubaliiklusest saadavale sotsiaal-majanduslikule impulsile riigi arengus. Konverentsi käigus...
Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide koolitamine

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales lektorina Innove korraldatud kohalike omavalitsuste haridusjuhtide koolitusprogrammis. Ettekandes käsitleti omavalitsuse hariduse arengukava koostamist, selle teadmistepõhisuse tagamist ja kasutamist juhtimisvahendina. Koos Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raavega tutvustati hariduse kavandamise praktikat ja saavutatut Tartus.