Publikatsioonid.

Geomedia logo

Kattai, K., Noorkõiv, R., Sootla, G., Lõhmus, M. (2018). Eesti kohalike omavalitsuste süsteem muutustes: tagasivaade ja perspektiivid. Artiklite kogumik. Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100. Minevik, tänapäev ja tulevik. Lk. 258-271.

Geomedia logo

Sootla, G., Lõhmus M., Kattai, K., Noorkõiv, R. (2016). Detsentraliseeritud valitsemismudelite kujundamine ühinenud omavalitsustes. Soovitused. Rahandusministeerium.

Geomedia logo

Noorkõiv, R., Lõhmus, M. (2017). Haldusreform: ülevaade toimunust ja esimesed järeldused. Statistikaameti Kvartalikiri 3/2017, Lk. 134-173.

Geomedia logo

Noorkõiv, R., Ristmäe, K. (2017). Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks 2013. Artiklite kogumik. Eesti kohalik omavalitsus ja liidud – taastamine ning areng 1989-2017. Lk. 310-341.

Geomedia logo

Kattai, K., Sootla, G., Noorkõiv, R., Lõhmus, M. (2017). Kohaliku omavalitsuse haldusreformi poliitikavalikud aastatel 2016-2017. Artiklite kogumik. Eesti kohalik omavalitsus ja liidud – taastamine ning areng 1989-2017. Lk. 361-374

Geomedia logo

Noorkõiv, R.(2016) Töökohad peaksid nutikalt regionaalarengut toetama. Maaleht Nr.2.12.jaanuar 2017.

Geomedia logo

Noorkõiv, R., Nõmm, M. (2016). Kohalike omavalitsuste teenistujate kompetentsipõhine koolitusvajaduse hindamine. Lk 58-86. Eesti piirkondlik areng 2016.

Geomedia logo

Noorkõiv, R., Antov, D. (2016). Liikumiskeskkonna areng Tallinnas: väljakutse ühistranspordile. Eesti Statistika kvartalikiri 3/2016.

Geomedia logo

Noorkõiv, R., Plüschke-Altof, B. (2015). Eeslinnastumine ja identiteet: makro- ja mikrotasandi tegurid Viimsi valla näitel. Lk 182-200. Eesti piirkondlik areng 2015. Statistikaamet.

Geomedia logo

Noorkõiv, R. (2015). Külavanemal põhinev kogukondlik mudel. Eesti Statistika kvartalikiri 1/2016.

Geomedia logo

Rivo Noorkõiv ja Mikk Lõhmus (2015). Haldusreform – vabatahtlikkusest jääb väheks

Geomedia logo

Antti Roose, Rivo Noorkõiv, Martin Gauk (2015). Tartu eeslinnastumine

Geomedia logo

Rauno Vinni, Kaido Paabusk, Annika Uudelepp, Külli Sarapuu, Toomas Tamsar, Rivo Noorkõiv (2015). Valimised 2015. Teemapaber riigivalitsemise reformist. Usaldusväärne, võimekas ja jõukohane riik

Geomedia logo

Eesti ja Rootsi kohalike omavalitsuste võrdlusatlas

Geomedia logo

Soovitusi kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna strateegia arendamiseks Leader-meetme raames

Geomedia logo

Globaliseeruv küla

Geomedia logo

Maaleht: Eestimaa kaardid ja lood (Enam on ettevõtlikkust vaja Valga- ja Ida-Virumaal, Kus on kõige väärtuslikumad töökohad?, Üksikisiku tulumaks näitab valdade suurt ebavõrdsust, On omavalitsusi kus kolmandikul elanikest kõrgharidus; Kooliharidust ootavad ees väga suured muutused, Vananev üksikute daamide ühiskond, Paljud maalapsed kasvavad linnas, eestlane kolib suurde linna või selle naabrusse, Haldusreformiks on vaja survestamist, Vallad hoiavad iseseisvust viimse koidikuni, Bussiga peaks kogu Eestis saama ilma rahata sõita, Et elu maal soiku ei vajuks)

Geomedia logo

Arengukaval põhinev kohaliku omavalitsuse arendustegevus. Arengukava kui Euroopa Liidu struktuuritoetuste aruka kasutamise eeldus. (*pdf )

Geomedia logo

Artikkel “Kohalike omavalitsuste investeeringud ja finantsvõimekus: olukord ja selle mõju arendustegevusele” Karin-Liis Haljaste, Rivo Noorkõiv, Veiko Sepp

Geomedia logo

Artikkel “Kohaliku omavalitsuse teadmispõhine teostamine Eestis: avaliku sektori andmekogud otsuste alusena” Rivo Noorkõiv, Veiko Sepp

Geomedia logo

Artikkel “Tallinna valgumisest Viimsi valda: äärelinnastumise väljakutsed pealinna lähedasele kohalikule omavalitsusele”

Geomedia logo

Blažauskas N.; Fedorov G.; Klimenko N., Küle L., Noorkõiv R.,Semenkevich D., (2009). Potentials of the East – Baltic States, Russia and Belarus. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Raumplannung und–entwicklung in der Ostseeregion. Heft 8/9.2009 pp 569-586.

Geomedia logo

Maakonnaplaneeringud. Tulemuste analüüs. Ettepanekud. Rivo Noorkõiv

Geomedia logo

CSR State of the Art