Konsultatsiooni- ja koolituskeskus

OÜ GEOMEDIA geomedia@geomedia.ee +372 5132 414

Uudised.

Geomedia logo

Visiit Georgiasse

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales Valgamaa delegatsiooni  koosseisus**Adžaaria autonoomse vabariigi Kobuleti rajooninõukogu  esimehe Davit Mtchedlishvili kutsel tutvumas Georgias ettevalmistatava  haldusreformiga. Visiit algas kohtumisega Gruusia regionaalarengu ja  infrastruktuuride ministeeriumis, kus regionaalprojektide osakonna juht  Nikoloz Rosebashvili andis ülevaate Eesti ja Gruusia arengukoostööst.  Kuna Georgia soovib teostada haldusreformi, siis ollakse huvitatud Eesti kogemustest. Visiidi...
Geomedia logo

Riigiametnike külaskäik Kagu-Eestisse

Ajavahemikul 30.-31. august 2018 toimus Kagu-Eesti kolme maakonna kutsel riigiametnike ja partnerite külaskäik Põlva, Valga ja Võru maakondadesse. Selle raames keskenduti tutvumisele heaolu, majanduse ja regionaalarengu valdkondadega. Koostööreisil külastati objekte, mis iseloomustavad Kagu-Eesti omapära ja loomulikke arengusuundasid (Põlva Gümnaasium, Acino Estonia, Koidula piirijaam, Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus, Taara militaarlinnak, Toftan, Sangaste piirkond jt). Samuti toimusid külaliste, kohalike omavalitsuste...
Geomedia logo

Haldusreformi analüüsiv artiklite kogumik

Rahandusministeeriumis toimus 11. juulil 2018 seminar "9 kuud haldusreformist. Mis sellest sündis?". Esinesid valdkonna eksperdid ning teemat arutasid haldusreformi ette valmistanud ja juhtinud ministrid. OÜ Geomedia poolt esines ettekandega konsultant Rivo Noorkõiv, kes käsitles haldusreformi kriteeriumite kujunemist. Seminaril esitleti haldusreformi protsessi analüüsivat artiklite kogumikku "Haldusreform 2017". Huviline leiab sellest  artikleid, mis käsitlevad reformi ideede ja...
Geomedia logo

Rahvastik näitab valla elujõudu

Harku valla Teatajas ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Harku vald elanike  kasvutrendi peeglis“, mis käsitleb valla rahvastikku ja selle seoseid  erinevate valdkondadega. Inimkeskne elukorraldus eeldab rahvastiku  arengu tundmist ja sellega arvestamist valla arengupoliitika kujundamisel. http://www.harku.ee/documents/2846103/18332822/13.+Harku+Valla+Teataja+%2811.07.2018%29.pdf/87654a2b-ebf6-4cf8-a066-14bcf4c2a73f
Geomedia logo

Eesti rahvastik koondub Tallinnasse

Maalehe artiklis “Regionaalpoliitika ei toimi: pealinn on kümne aastaga neelanud Tartu jagu rahvast” tuuakse välja, et viimase kümne aasta jooksul kolis Tallinnasse juurde 92 000 inimest ehk pea terve Tartu linna jagu elanikke. Tänavu aprillis ületas tallinlaste arv 450 000 piiri ja kasvab jätkuvalt. Teemat kommenteerib ka Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Vt. http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/regionaalpoliitika-ei-toimi-pealinn-on-kumne-aastaga-neelanud-tartu-jagu-rahvast?id=82824687
Geomedia logo

Haldusreformiga edasi

Haldusreform oli suur samm edasi, ent paraku on endiselt üleval mitmed olulised probleemid - näiteks universaalsete teenuste ebaühtlane pakkumine. Loe täpsemalt https://arvamus.postimees.ee/4506796/kolm-ettepanekut-millele-moelda-parast-haldusreformi-suurt-pauku?_ga=2.23630714.1911399355.1527804355-1170159024.1507228890
Geomedia logo

Tööstusparkide areng fookuses

Geomedia viib Rahandusministeeriumi tellimusel läbi tööstusparkide uuringut, mille fookuses on selguse saamine, et millised on olnud nende arenduspoliitikad riigis tervikuna. Tulenevalt tööstusparkide arengueeldustest, võimalikust turunõudlusest ja lahendamist vajavatest probleemidest selgitatakse vajadus tööstusparkide edasise arendamise  toetusmeetmete kavandamiseks.
Geomedia logo

Valga valla arengukava koostamine

Geomedia koos Valga Vallavalitsuse ja huvitatud partneritega koostab omavalitsuse arengukava. Läbi on viidud mitmeid kohtumisi, arutelusid ja avalikkuselt ideedekorje Valga valla lahendamist vajavate kitsaskohtade ja tulevikuvaadete kohta. Koostamisel on valla profiil ja valla arengumudel. Töö käigus otsitakse lahendusi kuidas arendada valla unikaalset positsiooni Eesti-Läti piirialal ja pöörata ääremaastumise kuvandit. Maakonnakeskuse...
Geomedia logo

Tõrva valla arengukava koostamine

Tõrva Vallavalitsuse ja partneritega koostöös viib Geomedia läbi Tõrva valla arengukava koostamist. Töö raames on viidud läbi seminare ja kohtumisi, mille käigus otsiti vastuseid Tõrva valla tuleviku kujundamiseks. Olulisteks teemadeks on valla identiteedil põhineva unikaalse konkurentsieelise võimestamine, kohalikul kogukonnal põhineva arendustegevuse kandepinna laiendamine, töökohtade loomiseks eelduste parandamine, sh mahevalla kontseptsiooni...
Geomedia logo

Otepää valla arengukava

Geomedia ja Otepää vallavalitsuse koostöös on koostamisel valla arengukava. Vald on ennekõike tuntud oma rahvusvahelise spordiklastri ja maineka loodusSPA poolest, mis vajavad edasiarendamist. Siinne loodus, turvalisus ja pürgimus olla atraktiivne külastuse sihtkoht loob võimalusi arendusteks nii üleriigilises ja rahvusvahelises koostöös. Samas on vajadus panustada kõrgemat lisandväärtust loovatesse töökohtadesse, et anda...