Tööstusparkide areng fookuses

Geomedia viib Rahandusministeeriumi tellimusel läbi tööstusparkide uuringut, mille fookuses on selguse saamine, et millised on olnud nende arenduspoliitikad riigis tervikuna. Tulenevalt tööstusparkide arengueeldustest, võimalikust turunõudlusest ja lahendamist vajavatest probleemidest selgitatakse vajadus tööstusparkide edasise arendamise ...

Valga valla arengukava koostamine

Geomedia koos Valga Vallavalitsuse ja huvitatud partneritega koostab omavalitsuse arengukava. Läbi on viidud mitmeid kohtumisi, arutelusid ja avalikkuselt ideedekorje Valga valla lahendamist vajavate kitsaskohtade ja tulevikuvaadete kohta. Koostamisel on valla ...

Tõrva valla arengukava koostamine

Tõrva Vallavalitsuse ja partneritega koostöös viib Geomedia läbi Tõrva valla arengukava koostamist. Töö raames on viidud läbi seminare ja kohtumisi, mille käigus otsiti vastuseid Tõrva valla tuleviku kujundamiseks. Olulisteks teemadeks ...

Otepää valla arengukava

Geomedia ja Otepää vallavalitsuse koostöös on koostamisel valla arengukava. Vald on ennekõike tuntud oma rahvusvahelise spordiklastri ja maineka loodusSPA poolest, mis vajavad edasiarendamist. Siinne loodus, turvalisus ja pürgimus olla atraktiivne ...

Visioonikonverents: Elva vald – sihid ja sammud 2025

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise avalikkuse kaasamise ühe keskse sündmusena toimub 4. mail 2018 Elva Kultuurikeskuses valla arengupäev. Temaatilistes töötubades saavad konverentsil osalejad võimaluse anda oma sisendeid valla tuleviku kujundamisse. Ettekannetega esinevad Veiko ...

Paide linna arengukava koostamine

Geomedia konsulteerib Paide linna arengukava koostamist.Koostöös Paide Linnavalitsusega on viidud läbi mitmeid arutelusid. Moodustatud on 9 mõttekoda – sotsiaalvald, ettevõtlus/majandus/turism, kultuur, kuvand ja identiteet, haridus ja noorsootöö, juhtimine, linnaruum ja looduskeskkond, inimvara ja terviseedendus ...

Rapla valla profiil

Geomedia võitis hanke Rapla valla profiili koostamiseks. Tegemist on  valla arengukava analüütilise osaga. Rapla vald moodustus 2017. aastal peale kohaliku omavalitsuse volikogu korralisi valimisi Rapla valla, Juuru valla, Kaiu valla ja Raikküla ...

Arengukava avaseminar Kehtna vallas

Kehtna valla arengukava koostamise sissejuhatusena toimus 6. aprillil  2018 Kehtna vallamajas koostöös Geomediaga koolitus-seminar. Ennekõike keskenduti arengukava koostamise metoodikale ja praktilistele teemadele, eesmärgiga luua tänapäevane töödokument. Arutati, et mida on varasemast õppida ja ...

Harku valla arengukava ja hariduse tulevikukorraldus

OÜ Geomedia ja OÜ Cumulus Consulting võitsid hanke Harku valla  arengukava koostamise protsessi juhtimiseks ja selle tulemusena valla  tulevikku vaatava kava koostamiseks. Töö käigus on üheks keskseks  teemaks valla haridusmudel, ...

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia konsultatsioon

OÜ Geomedia konsulteerib Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia  koostamist. Töö raames toimus toimus 1. märtsi 2018 esimene seminar Elva Matkakeskuses, kus loodi ühine teaberuum tööde läbiviimiseks ning lepiti kokku tegevused ja ...