Kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkonda arendavad tegevused

Geomedia viib Rahandusministeeriumi tellimusel läbi uuringu „Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest“, mille eesmärk on koguda ja analüüsida, kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid meetodeid kasutades, ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavaid tegevusi kohalike omavalitsuste poolt ja nendest saadavat ...

Ülevaade elanike registreerimisest rahvastikuregistris

RITA projekti raames (Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites. RITA-MOB leping TRU19131A) viidi läbi Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskuse tellimusel läbi registripidajate ja registritoimingutega tegelevatelt kohalike omavalitsuste ametnikelt küsitlus, et koondada ...

Arutelu maaelu teemal

21. mail 2020 toimus maaeluvõrgustiku raames vebinar, mille teemaks “Maaelu võimalused eksperdi pilguga”. Arutelus väitlesid Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia) ja Mart Soonik (Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise õppejõud MSMedia OÜ konsultant). Modereeris ...

Regionaalse juhtimise korraldus

14. mail 2020 korraldas Tallinna Ülikool seminari “Eesti regionaalne korraldus täna- väljakutsed ning võimalikud tulevikutrendid”. Selle käigus arutati ka Geomedia osalusel valminud aruannet Eesti regionaaltasandi arengu analüüsist ja tehtud ettepanekuid ...

Ukrainas reformid

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales 25.-28. veebruaril Ukrainas haldusreformi käsitleval rahvusvahelisel konverentsil ja sellele järgnenud aruteludel. Aktuaalseteks teemadeks on riigi juhtimise detsentraliseerimine ning kohalike omavalitsuste ühinemine ja sellega seotud uute omavalitsusüksuste jõustamine. Vt tagasisidet: ...

Regionaalse juhtimistasandi vajadus

OÜ Geomedia osaleb koostöös Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli spetsialistidega ühishankes, mille eesmärgiks on analüüsida regionaalse juhtimistasandi vajadust Eestis. Regiooni mõiste all peetakse silmas valitsemistasandit, mis asub kohaliku ...

Tööstus Lääne-Virumaal

5. veebruaril 2020 toimus Rakveres SA Lääne-Viru Arenduskeskuse ja OÜ Geomedia koostöös maakonna ettevõtlusalane tööseminar, milles osalesid Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste juhid ja arendusspetsialistid. Kokkusaamise keskmes oli OÜ Geomedia analüüsi “Eelised ...

Elukohaandmed riiklikes registrites

OÜ Geomedia osaleb ülikoolide uuringuprojektis “Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites”, mida teostatakse valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise programmi (RITA) tegevuse 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine“ raames. ...

KOV juhtide koolitus

Geomedia töötajad osalevad Cumulus Consulting ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kohalike omavalitsuste sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna juhtide koolituse läbiviimises. Koolitus keskendub haldusreformi järgsetes omavalitsustes juhtimise kompetentside ja koostöövõrgustike arendamisele. Juhtidelt oodatakse ...

Haldusreform Ukrainas

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales 13. detsembril 2019 rahvusvahelisel konverentsil Kiievis, kus käsitleti haldusreformi seisu Ukrainas ja analüüsiti välisekspertide poolt võimalikke lahendusi selle edasise arengu tarvis. Eesti ettekanne keskendus reformi ...