Publikatsioonid.

Geomedia logo

Lang, T., Burneika, D., Noorkõiv, R., Plüschke-Altof, B., Pociūtė-Sereikienė, G., Sechi, G. (2021). Socio-spatial polarisation in the Baltic States. European Urban and Regional Studies.

Geomedia logo

 Laan, M., Noorkõiv, R., Kattai, K. (2022). Viis juhtumianalüüsi ühinenud ja ühinemata kohalikest omavalitsustest. Haldusreformi seireraport. Lk. 9-32.

Geomedia logo

Kattai, K., Noorkõiv, R. (2022). Haldusreformi eesmärkide saavutamine: omavalitsuste
juhtide hinnang senistele tulemustel. Haldusreformi seireraport. Lk. 33-42.

Geomedia logo

Viks, A., Noorkõiv, R. (2022). Haldusreform tõi omavalitsuste ametnike suurema
spetsialiseerumise ning kompetentside kasvu. Haldusreformi seireraport. Lk. 55-63.

Geomedia logo

Noorkõiv, R. (2022). Elanike arvust lähtuvad piirimuutused kui sisulise
haldusreformi käivitaja. Haldusreformi seireraport. Lk. 94-101.

Geomedia logo

Noorkõiv, R. (2022). Mida peavad omavalitsusjuhid vajalikuks KOVide
võimekuse tõstmiseks tulevikus? Haldusreformi seireraport. Lk. 102-104.

Geomedia logo

Noorkõiv, R. Uusjärv, M. (2022). Omavalitsuste poliitika suunad haldusreformi järgsel
perioodil 2018-2022. Haldusreformi seireraport. Lk. 105-113.

Geomedia logo

Kattai, K. Noorkõiv, R., Laan, M., Lõhmus, M., Jõgi, A., Zahkna, P., Liivik, S., Uusjärv, M., Viks, A., Valner, S. (2022). Poliitikasoovitused kohalike omavalitsuste tugevdamiseks. Haldusreformi seireraport. Lk. 114-116.

Geomedia logo

Noorkõiv, R. (2021). How Estonia’s reforms empowered local government. U-LEAD. 

Geomedia logo

Sepp, V., Lääne, S., Kattai, K., Noorkõiv, R., Sootla, G. (2021). Regionaalse valitsemise mudelite kujundamise ettepanekud. Artiklite kogumik Eesti omavalitsuspäev. Ajaloost sündinud – teel tulevikku. Lk. 241-250.

Geomedia logo

Noorkõiv, R.(2021). Kohalike omavalitsuste motivatsiooni suurendamine ettevõtluskeskkonna arendamisel. Artiklite kogumik Eesti omavalitsuspäev. Ajaloost sündinud – teel tulevikku. Lk. 230-235.

Geomedia logo

Noorkõiv, R., Klesment, M., Puur, A (2021). Rahvastikuregister ja elanikuks registreerimise kampaaniad. Artiklite kogumik Eesti omavalitsuspäev. Ajaloost sündinud – teel tulevikku. Lk. 205-211.

Geomedia logo

 Noorkõiv, R., Klesment, M., Puur, A. (2021). Rahvastikuregister ja elanikuks registreerimise kampaaniad.

Geomedia logo

Noorkõiv, R. (2021). Anname kohalikele omavalitsustele motivatsiooni ettevõtluskeskkonda panustada.

Geomedia logo

 Kattai, K. Sepp, V., Noorkõiv, R., Sootla, G., Lääne, S. (2021). Regionaalne koostöö kui arengu võti.

Geomedia logo

Sepp, V., Noorkõiv, R. (2019). Kuidas mõõta teenuste osutamise taset kohalikus omavalitsuses? Metoodika katsetamisest täiskasvanute sotsiaalhoolekandelise abi näitel. Sotsiaaltöö. Lk. 24-32.

Geomedia logo

Noorkõiv, R. (2019). Eesti halduskorralduse muutus: haldusreform 2017. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat. Lk. 197-209.

Geomedia logo

Helminen,R., Pöntynen, R., Alhosalo, M., Keskpaik, A., Noorkõiv, R. (2020). The impact of the establishment of Loviisa-Kunda ferry connection in activating the Eastern Finland-Estonian transport corridor. Pubication of the Centre for Maritime Studies. Brahea Centre at the University of Turku. A77/2020.

Geomedia logo

Kattai, K., Lääne, S., Sootla, G., Lepik, K.-L., Viks, A., Saar, I., Sepp, V., Mäeltsemees, S., Noorkõiv, R., Olle, V., Lõhmus, M. (2020). Eesti regionaaltasandi arengu analüüs. Regionaalse valitsemise mudelite kujundamise ettepanekud. Tallinna Ülikool.

Geomedia logo

Noorkõiv, R., Kliimask, J., Keskpaik, A. (2020). Eeldused ja vajadused tööstusalade arendamiseks Eesti maakondades. Geograafia Seltsi aastaraamat. Lk. 84-109.

Geomedia logo

Sepp, V., Noorkõiv, R. (2018). Haldusreformi kesksete kriteeriumite valik: kuidas tuli 5000 ja 11000 elaniku nõue. Haldusreform 2017. Artiklite kogumik. Lk. 123-160.

Geomedia logo

Laan, M., Kattai, K., Noorkõiv, R., Sootla, G. (2018). Ühinemisläbirääkimised volikogude algatusel. Haldusreform 2017. Artiklite kogumik. Lk.165-241.

Geomedia logo

Noorkõiv, R. (2018). Haldusreformi taustategurid ja trendid. Haldusreform 2017. Artiklite kogumik. Lk. 269-299.

Geomedia logo

Noorkõiv, R., Lõhmus, M., Kattai, K. (2018). Külade üleandmine ühest omavalitsusüksusest teise. Haldusreform 2017. Artiklite kogumik. Lk. 441-466.